Advertisement

Tuyên Bố Từ Chối Trách Nhiệm | SEO Mini Task

Trang web SEO Mini Task có những thông tin, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp một cách minh bạch và chính xác, tuy nhiên, trang web cũng không tránh khỏi các lỗi hoặc thiếu sót. Do đó, tuyên bố từ chối trách nhiệm được đưa ra để giải thích rõ ràng về phạm vi trách nhiệm của chúng tôi đối với các thông tin được cung cấp trên trang web này.
tuyên bố từ chối trách nhiệm tại SEO Mini Task

1. Không bảo đảm tính đúng đắn của thông tin:

Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và tin cậy, tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ đầy đủ, hoặc tính đúng đắn của bất kỳ thông tin nào trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc dựa vào thông tin trên trang web này.

2. Không chịu trách nhiệm đối với các liên kết bên ngoài:

Trang web SEO Mini Task có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc các nội dung được tạo bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với nội dung của các trang web hoặc tài liệu của bên thứ ba, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc truy cập vào các trang web hoặc tài liệu đó.

3. Không chịu trách nhiệm đối với các sự cố kỹ thuật:

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự cố kỹ thuật nào hoặc gián đoạn truy cập trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể truy cập trang web.

4. Thay đổi chính sách:

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách từ chối trách nhiệm này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi đã đăng các thay đổi tại chính sách từ chối trách nhiệm sẽ được coi là sự chấp nhận của bạn với các thay đổi đó.

5. Phạm vi của chính sách từ chối trách nhiệm:

Chính sách từ chối trách nhiệm này sẽ có hiệu lực đối với mọi thông tin, dịch vụ và sản phẩm được cung cấp trên trang web SEO Mini Task.

6. Pháp luật áp dụng:

Chính sách từ chối trách nhiệm này được điều chỉnh và thực hiện theo luật pháp Việt Nam và các quy định hiện hành. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp Việt Nam.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm này không bỏ qua hay hạn chế bất kỳ trách nhiệm nào theo pháp luật, và không ảnh hưởng đến các quyền của bạn theo pháp luật.
-----------
Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật websitetuyên bố từ chối trách nhiệm trước khi sử dụng tài nguyên tại SEO Mini Task. Xem thêm thông tin về chúng tôi tại đây!
Mọi thông tin thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

SEO MINI TASK

Website: www.seominitask.com
Hotline: 0367.792.617
Email: info@seominitask.com
Follow:

Đăng nhận xét

0 Nhận xét